Your Own Empowerment
Home

Stichting YOE
(H)erkenning van elkaars kennis en kunde.

Stichting YOE ondersteunt individuen, bedrijven, onderwijs- en overheidsinstellingen om aanwezige sociale vaardigheden, talenten en kennis van mensen zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen voor participatie in de samenleving. Door creëren van bewustwording en de aanwezige talenten als ook de vaardigheden te bevorderen, streven wij ernaar dat geen mens aan de zijlijn blijft staan, maar het speelveld betreedt. Ieder mens heeft recht op ontwikkeling van het eigen vermogen en recht op ondersteuning binnen en de buiten de werkomgeving om daarmee vanuit zichzelf bij te dragen aan een volwaardig bestaan voor zichzelf en anderen. Uw opdracht of deelname aan onze dienstverlening draagt daaraan bij en daarom doen wij dat graag voor u.

Het gespreksplatfom van Stichting YOE

Gekophetgesprek.nl 

Grip op je

bestaan 

Grip op je

werk

Trainingen

Grip op je ontwikkeling