Your Own Empowerment
Over ons

Over ons

Missie

Bij YOE hebben we een duidelijke missie: Iedereen doet mee! YOE creëert kansen zodat mensen volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. We ondersteunen individuen, bedrijven en overheidsinstellingen bij het optimaliseren van sociale vaardigheden en het ontwikkelen van kennis. Door bewustwording van aanwezige talenten en vaardigheden te stimuleren, streven wij ernaar dat niemand aan de zijlijn blijft staan, maar actief deelneemt aan het speelveld. Elk mens heeft het recht op bewustwording van zijn eigen potentieel en het recht op ondersteuning door facilitering en ontwikkeling om vanuit zichzelf bij te dragen aan een volwaardig en betekenisvol bestaan.


YOE biedt ondersteuning in de vorm van materiële en immateriële voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van onze missie. Wij streven ernaar een herkenbare, volwaardige en betrouwbare partner te zijn voor onze opdrachtgevers, samenwerkingspartners, ketenpartners en (vrijwillige) medewerkers. Onze bijdrage komt voornamelijk tot uiting in programma's, projecten en dienstverlening, waarbij we specifiek bijdragen aan maatwerk dat individuen in hun kracht zet. YOE blijft zich inzetten om het potentieel in onze samenleving te ontdekken, te ondersteunen en bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen als gelijkwaardig wordt gezien en behandeld.


Statuten

De Stichting Your Own Empowerment (YOE) heeft als doel het bevorderen, benutten en ontwikkelen van de eigen capaciteiten van inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden met een (mogelijk dreigende) achterstand in de samenleving. Dit met als doel actief vorm te geven aan hun eigen leven en bij te dragen aan de samenleving, met speciale aandacht voor maar niet beperkt tot de eigen weerbaarheid, zelfredzaamheid, werkgelegenheid, participatie, goed burgerschap en sociaal welzijn. Hieronder valt ook het voorkomen en/of verhelpen van eenzaamheid.


Bestuur

Marco Sikkel (Voorzitter)

Vacature (Secretaris)

Jeaninne Wong Loi Sing (hoofdbestuurslid Cariben)

Het bestuur van stichting YOE is onbezoldigd. Ten behoeve van de overhead is het jaarlijkse streven deze noodzakelijke kosten niet hoger te laten zijn dan 9%. 


Stichting gegevens

KvK-nummer: 77409434

RSIN: 860999749

BTW-NR: NL860999749B01

Rekeningnummer: NL19 BUNQ 2050157967

BIC/SWIFT BUNQNL2AXXX 

Gevestigd: Koraalrood 153, 2718 SB Zoetermeer

Meerjarenplan 2020 -2024