Your Own Empowerment
Privacy

Privacy verklaring stichting YOE

Persoonsgegevens
Stichting YOE (Your Own Empowerment) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van YOE en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een aanvraagformulier op de website aan YOE verstrekt.  


Waarom heeft YOE gegevens nodig?
YOE kan uw persoonsgegevens doelgericht gebruiken in het kader van de verwerking, beoordeling en eventuele bemiddeling. Daarnaast verwerkt YOE uw persoonsgegevens om eventueel telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien dit noodzakelijk is voor de beoordeling van de verstrekte gegevens.

Hoelang bewaart YOE uw gegevens?
YOE bewaart uw persoonsgegevens in het kader van de bemiddeling. Deze gegevens worden bewaard in een beveiligde YOE omgeving. Na bemiddeling van een aanvraag worden uw gegevens na maximaal één jaar verwijderd tenzij u separaat daarom verzoekt om dat eerder te doen.

Delen met anderen
YOE verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derde partijen met uw instemming. Gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan dat met u is afgestemd.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van YOE worden door de provider algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of deels te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier. YOE zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Het recht op inzage, correctie of verwijdering vindt plaats op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Beveiligen
YOE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van YOE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door YOE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Vragen ten aanzien van gegevensbescherming kunnen worden gesteld via het contactformulier.