Your Own Empowerment
Empowerment

Empowerment

Ervaring

Meer dan 15 jaar ervaring met het werken in uiteenlopende sectoren biedt stichting YOE trainingen aan door o.a. samen te werken met ETICA training en advies. Samen met de opdrachtgevers en deelnemers werken aan inventieve en cultureel sensitieve manieren om gestelde doelen te bereiken. Geloven in gedragsverandering, het doorbreken van patronen en het bevorderen van zelfinzicht. Samen met YOE.


Trainingen


Methodisch model

De trainingen zijn opgebouwd vanuit onderstaande methodische uitgangspunten en sluit hiermee aan bij onze visie op empowerment.

 • Het bevorderen van inzicht (cognitief niveau) en concrete vaardigheden (gedragsmatig niveau) bij de deelnemers
 • Het bevorderen van zelfvertrouwen en veerkracht (sociaal-emotioneel niveau) om met sociale situaties in de dagelijkse werkpraktijk te kunnen omgaan
 • Het empoweren van de deelnemers (mentaal niveau) om hen bewust te maken van hun eigen kwaliteiten en hoe deze op een effectieve manier in te zetten bij het uitvoeren van hun activiteiten


Trainingen

Werknemersvaardigheden

In de training Werknemersvaardigheden leer je de basishouding en basisvaardigheden die nodig zijn om effectief te functioneren in een werksituatie. Door de training worden je zelfstandigheid en je zelfvertrouwen vergroot. De benodigde vaardigheden worden opgepakt via rollenspelen waarbij empowerment en positieve bekrachtiging een belangrijke rol hebben. Je krijgt handvatten om je in het werk beter staande te houden wat betreft houding, gedrag en samenwerking.

Doelen van de training        

 • Basiskennis van de rechten en plichten als werknemer voor o.a. medezeggenschapsorganen
 • Kennis en inzicht in juiste gedrag en vaardigheden horen passende bij een goede werkhouding en arbeidsomstandigheden
 • Zelfreflectie wat betreft eigen kwaliteiten en aandachtspunten qua werkhouding
 • Geven van feedback, assertief optreden en het omgaan met kritiek op het werk
 • Vaardigheden in het samenwerken met collega’s en afspraken nakomen


Sociale vaardigheden

In de training word je je bewust van je eigen communicatiestijl wat betreft je houding, gedrag en taalgebruik. Je leert over verbaal en non-verbaal gedrag en wat de effecten hiervan op de ander is. Je leert goede vraag- en luistermethoden toe te passen en je wordt gestimuleerd om uit je comfortzone te stappen om je doel te bereiken. De opzet is steeds een kort stuk theoretisch kader over communicatie en sociale omgang en een gedeelte oefenen met elkaar en/of met een acteur. Er wordt geoefend met verschillende gesprekssituaties. Onderstaande hoofdonderwerpen worden behandeld:

 • Luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Communicatievormen: verbale-, non-verbale communicatie en stemgebruik
 • Bewust worden en uiten van eigen emoties en gedachten
 • Doen en weigeren van een verzoek
 • Geven en ontvangen van feedback
 • Assertiviteit versus agressiviteit
 • Omgaan met emoties en conflicten


Training interculturele communicatie

Deze training is bedoeld voor vertegenwoordigers van instanties die met etnische doelgroepen te maken heeft en tegen culturele en communicatieve vraagstukken aan lopen in de interactie. Je leert om op een soepele en plezierige wijze te communiceren met verschillende culturen. Je leert verschillende typen culturen en hoe cultuur het gedrag van iemand beïnvloedt. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Verschillende wijzen van communiceren binnen verschillende culturen
 • Omgangsvormen: verbale-, non-verbale communicatie en stemgebruik
 • Verbinding en draagvlak creëren


Empowerment voor beginnende ondernemers

Als ondernemer kan je tegen de regelgeving en reguliere instanties in Nederland aanlopen en kan je met de nodige tegenslag te maken in het proces van ondernemerschap. Vaak zijn de regels vaak onduidelijk en tegenstrijdig, en vind je het moeilijk om hulp te vragen. De levensvatbaarheid van je bedrijf kan in het geding komen en er kunnen twijfels bij je ontstaan. In de training leer je:

 • Regels en wetgeving
 • Jezelf onderscheiden en zelf profileren
 • Omgaan met tegenslag
 • Do’s en don’ts in het ondernemen
 • Hulptroepen om te slagen


Workshops

Naast onze trainingen bieden we workshops aan op het gebied van:


Budgettering (omgaan met geld)

Thema’s; balans en patronen in inkomsten en uitgaven, subsidiemogelijkheden en sociale kaart van je gemeente, rechten en plichten, mentale armoede, belang van sparen


Opvoeding

Thema’s; structuur en planning bij opvoeding, quality time inbouwen, zelfzorg, gezonde voeding, bewust corrigeren en disciplineren, omgaan met lastig gedrag kind, hulpverleningsinstanties


Zelfvertrouwen

Thema’s: hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen, wat zijn mijn kwaliteiten en hoe zet ik ze in, hoe straal ik zelfvertrouwen uit, hoe presenteer ik mezelf (ook qua kleding), eerste indruk, waar ga en sta ik voor (waarden en professionele houding)


Assertiviteit

Thema’s: hoe kom ik voor mezelf op, hulp vragen en verzoeken weigeren, verbaal en non verbaal communiceren, effect van je communicatie op de ander, hoe bereik ik mijn doel en variëren in gespreksstijlen, verschil assertief, sub-assertief en agressief


Balans werk- en privé

Thema’s: omgaan met stress, leren ontspannen, prioriteiten stellen en waardevol leven.


Ik wil meer weten over bovenstaande empowerment en reserveer een gratis gesprek (online) met YOE. 

Empowerment trainer 

Joyce Kwidama

Joyce@stichtingyoe.nl