Your Own Empowerment
Advisering & trainingen

Advisering en trainingen

Grip op je…….bestaan, je ontwikkeling en je werk.  

Betrokkenheid bij YOE

Bij YOE staan onze diensten voor "Grip op je..." in het teken van betrokkenheid en ontwikkeling, zowel in de samenleving, op het werk, van werk naar werk, als je werkzoekend bent, maar ook als je als vrijwilliger werkzaam bent of je inzet voor burgerparticipatie. Het stimuleren van betrokkenheid leidt ertoe dat mensen elkaar beter leren begrijpen.


Levens- en werkplezier

Talrijke onderzoeken tonen aan dat betrokkenheid meer levensplezier oplevert, zowel in de buurt als op het werk, wanneer mensen kunnen meedenken, meeweten, meepraten en meebeslissen. Deze betrokkenheid draagt bij aan een betere samenleving, waar producten en diensten optimaal zijn, en mensen meer gemotiveerd zijn wanneer je hen aanspreekt en motiveert vanuit intrinsieke waarden.

YOE biedt in samenwerking met professionals een breed scala aan diensten voor Grip op je Bestaan, Grip op je Ontwikkeling en Grip op het Werk.


Maatschappelijk ondernemen en investeren met advisering en trainingen van  stichting YOE

Advisering en trainingen van YOE dragen direct bij aan maatschappelijke projecten en programma's. Met onze trainingen en advisering lever je een bijdrage aan de cofinanciering van maatschappelijke projecten en programma's die mensen de kans geven om deel te nemen. Onze prijzen en offertes zijn gebaseerd op kostprijzen en bevatten een percentage voor de financiering van maatschappelijke projecten voor Grip op je Bestaan, waaronder:

 • Stimuleren van toegang tot de arbeidsmarkt
 • Deelname aan burgerparticipatie en bevorderen van democratie op stad-, wijk- en buurtniveau
 • Begeleiding bij administratie en schulden, doorbreken van patronen
 • Starten van een onderneming
 • Burgers in hun kracht zetten (Right to Challenge)
 • Versterken van onderlinge verbindingen door deelname, bijvoorbeeld:
  • Begeleiden van jonge vrouwen om weerbaarheid te verkrijgen en behouden
  • Paardenmaatje voor kinderen in de minima
  • Ondersteunen van jeugd in de minima met materiaal voor onderwijs
  • Versterken van zelfinzicht en ondersteuning
  • Het versterken van de kracht in jezelf en je team
  • Ondersteunen van uw project of programma

Schenking

Je bent vrij om, los van de dienstverlening, een schenking te doen aan YOE. Samen kunnen we ook voorstellen ontwikkelen voor maatschappelijke projecten.


Meedoenfonds YOE

Zowel de percentagereservering van de netto winst als ook de schenkingen worden gereserveerd in het Meedoenfonds van YOE, waarbij we samen met partners de missie van YOE nastreven.


Trainingsprijzen

De kostprijs per dagdeel (3 uur) bij YOE is €350,- per deelnemer. Voor groepen van meer dan 10 deelnemers maken we aantrekkelijke maatwerkoffertes per dagdeel.


Advisering en trainingen ter bevordering van medewerkersbetrokkenheid en perspectief

Onze advisering en trainingen gaan uit van het principe dat mensen op verschillende manieren betrokken kunnen zijn, zowel informeel als formeel. Wellicht wil je betrokkenheid bevorderen via zeggenschap, burgerparticipatie, teams, programma’s, projecten, via het werkoverleg, of je zoekt maatwerkbegeleiding voor je fractie, cliënten, werknemers of een specifieke doelgroep zoals werkzoekenden of mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.


Maatwerk

Door middel van een intakegesprek kunnen we een advies of opleidingsprogramma op maat maken. Onze kennistrainingen zijn ook online te volgen, terwijl vaardigheidstrainingen altijd fysiek plaatsvinden. Voor meer informatie kun je ons uitnodigen voor een vrijblijvend intakegesprek. Neem contact met ons op via ons: contactfomulier