Your Own Empowerment
Meedoenfonds

Wat is het Meedoenfonds van YOE?

YOE levert dienstverlening die in het teken staan van empoweren van mensen. Daarmee wordt maatschappelijke winst behaald. Indien er middelen met onze dienstverlening vrij komen worden deze jaarlijks toegevoegd aan het Meedoenfonds van YOE. Ook giften worden toegevoegd aan het Meedoenfonds.


Deze middelen worden aangewend voor projecten en programma’s die wij als stichting gezamenlijk al dan niet met  anderen initiëren en/of met co-financiering (subsidie) om het meedoen te bevorderen onder de noemer:


Grip op je bestaan!


Het kunnen dan projecten of programma’s zijn om de:

 

  • Toegang tot de arbeidsmarkt te stimuleren
  • Deelname aan burgerparticipatie en bevorderen democratie op wijkniveau
  • Begeleiding bij administratie en schulden, doorbreken van patronen
  • Een onderneming te starten
  • Voor jezelf en anderen op te komen
  • Onderlinge verbindingen versterken door meedoen van jongeren en ouderen.
  • Jouw project of programma?
  • Donaties om mensen in hun kracht te zetten


Maatschappelijk empoweren

Als je een dienst afneemt bij stichting YOE gaat dit samen met een maatschappelijk verkooptarief. De opbrengst investeren we in samenwerking met eventueel overheden, fondsen en financiers inzetten om meedoen, gelijkwaardigheid, participatie en democratie te bevorderen. De dienstverlening van YOE is een investering in jezelf, je collega's, je bedrijf of jouw doelgroep. Onze advisering, training en begeleiding is daarom gelijk een bijdrage aan de samenleving.

 

See YOE soon!