Your Own Empowerment
Samen YOE

Samen YOE

Partnerschap met YOE: Samenwerken voor maatschappelijke impact

YOE gaat een samenwerking aan met vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals. Vooral professionals worden betrokken bij de diensten van YOE om co-financiering te waarborgen en de maatschappelijke missie van YOE te realiseren. Vrijwilligers werken met ons samen in diverse maatschappelijke programma's en projecten. YOE werft geen personeel aan, tenzij het noodzakelijk is voor ondersteunende werkzaamheden. De organisatorische leiding berust bij het vrijwillige en onbezoldigde bestuur.


Kun jij een bijdrage Leveren?

Ja, jij kunt een bijdrage leveren aan de producten en diensten van YOE. Als je een dienst hebt die past bij de missie van YOE, kun je deze aanbieden. Na toelating conformeer je je aan de kostprijstarieven van YOE en een deelnamedonatie van 250 EUR per jaar voor het YOE Meedoenfonds. We verwachten ook dat een training een minimaal aantal deelnemers heeft om uit de kosten te blijven en ons maatschappelijk doel te ondersteunen.


Neem de Informatie door

Bekijk gerust het meerjarenplan van YOE om te zien of jouw dienst hierbij past. Als dat het geval is, kun je een 'sollicitatie' richten aan het bestuur van YOE, dat je aanvraag en/of aanbod beoordeelt.


Medewerkers

Bij YOE beland je niet in een enorme pool van medewerkers. Onze kring van professionals en ervaringsdeskundigen is select en deskundig. Dit zorgt ervoor dat we tijdens intervisiedagen in kleine kring veel van elkaar kunnen leren en delen.


YOE ontzorgt

YOE neemt de administratieve last van je over en factureert namens jou als je dienstverlening via ons verzorgt. Je mag het partnerlogo van onze stichting gebruiken en bijvoorbeeld op je eigen website vermelden.


Wij zien je medewerking en/of aanbod met belangstelling tegemoet.


Bestuur stichting YOE.