Your Own Empowerment
Personal en teamcoaching

Personal en teamcoaching met unieke coach
Duur: twee dagdelen

Voor jezelf en/of je team

De aandacht voor onszelf, anderen en de sociale veiligheid die we als mensen nodig hebben, mogen we niet uit het oog verliezen. Werken aan jezelf en samenwerken met anderen zijn essentieel om goed te kunnen omgaan met uiteenlopende omstandigheden. Je moet op jezelf en op elkaar kunnen rekenen. In deze unieke training waarin je gecoacht wordt door een coach met behulp van coachend paardengedrag gaat stichting YOE je daarin begeleiden. 


Niet enkel binnen maar ook naar buiten

Dit jaar kun je vanaf 1 april tot 1 juni  2023 starten met deze unieke training alleen of samen met je team om er zorg voor te dragen dat jijzelf of samen met je team goed kunnen blijven presteren, op elkaar kunnen terugvallen en goede resultaten blijvend kunnen neerzetten.

 

Leerdoelen

 • Je leert tastbaar en direct  jezelf goed te spiegelen en de teamdynamiek in samenwerking met de paarden te ervaren.
 • Je  leert jezelf en elkaar beter kennen en ervaart minder drempels om wederzijdse verwachtingen uit te spreken.
 • Je beheerst en herkent naast het verbale de non-verbalen communicatiestijlen van je team en jezelf.
 • Je weet na afloop gezamenlijk een goed resultaat neer te zetten.


  Elk team tot zijn recht laten komen 

  Ieder team bestaat uit een mix van individuele medewerkers met verschillende eigenschappen, talenten en vaardigheden. In het 'nieuwe normaal' komen die nu anders tot uiting komen of zijn minder zichtbaar. Er is geen goed of fout, maar er kan sprake zijn van disbalans of worden angsten, talenten of vaardigheden niet tijdig herkend en erkend. Door jezelf en elkaar beter te leren kennen ontstaat er groepsdynamiek, sociale veiligheid, is er oog en oor voor elkaar en kunnen teams rekening houden met ieders kwaliteiten en valkuilen. 

   

  Unieke teamvorming in de buitenlucht met paarden

  Om deze team en samenwerkingservaring nog meer te laten beklijven, gaan we niet enkel binnen zitten, maar  gaan we nadat we de werking van ons brein goed hebben bezien met jullie naar buiten. Naar buiten waar we samen met een unieke coach uwzelf en uw  team gaan versterken. 


  Deze training wordt onder meer gevolgd door

  • Management en medewerkers die meer uit hun samenwerking willen halen en een sociale veilige werkomgeving willen creëren.
  • Interne professionals die teamconflicten coachend willen deëscaleren.
  • Externe professionals die worden betrokken bij teamvorming.
  • Vakorganisaties, ondernemingsraden, poltieke partijen.


  Waarom met paarden?

  Paarden leven in groeps- (team)verband.  Noodzakelijk, want in hun geval,  is het van levensbelang om gecoördineerd en disciplinair samen te werken.


  Door het uitvoeren en observeren van eenvoudige oefeningen met paarden ontstaan er herkenbare metaforen bij jezelf en met je collega’s. Begeleid door een coach gaat het team na iedere oefening met elkaar in gesprek. Wat zien jullie gebeuren? Wat is de relatie met het werk of de collega’s.  Wat is er nodig om het werk beter/anders uit te voeren? Door steeds tijdig te reflecteren blijft de sessie fysiek en emotioneel veilig en het levert het blijvend een plezierige werkrelatie op en een prachtige ervaring. Jij gaat hier dus een hoop voor jezelf en met elkaar van leren.

   

  Deze training is een ervaring die je niet mag missen en nog lang doorwerkt in het bereiken van zelfvetrouwen, optimale samenwerking en resultaten.


  Equine assisted coach

  Caren Wildering

  Caren beheerst tot in de finesse de kennis en  de technieken om vanuit haar ervaringen teams

  gericht te coachen naar een zelfbewust, deskundig en gedreven samenwerking.


  Werken met de paarden en Caren aldus de deelnemers is een heerlijke ervaring en leidt tot resultaten waar we voorafgaand niet op hadden durven hopen.

  Equine assisted coach

  Caren Wildering

  info@stichtingyoe.nl