Your Own Empowerment
Mediation

Een ieder heeft zijn eigen verhaal


Conflictherkenning en preventie via YOE

Een onderdeel van empowerment is dat ieder in staat is om de conflictsituatie waarin je terecht bent gekomen met elkaar aan te kunnen en om te buigen. Je daarbij niet te blijven richten op wat niet kan, maar op wat er wel kan. Niet alsmaar excuses hebben voor het zijn wat je nu bent en de weg die je alleen of met elkaar hebt doorlopen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ook al gaat het om hetzelfde onderwerp en/of object. Door het te leren onderkennen van het conflict ontstaat er een ruimte binnen de werksituatie en daarbuiten om met elkaar de mogelijkheid te creëren, als ook te zoeken, naar oplossingen die bijdragen aan ieders perspectief en aan de productiviteit binnen uw team en van jezelf. YOE helpt individuen, bedrijven, organisaties, medezeggenschap en overheden met haar Mediation-activiteiten, trainingen en/of projecten door het conflict tijdig te herkennen of om te zetten in een waardevolle bijdrage waarmee de belangen van de betrokkenen en de organisatie geborgd zijn.


Conflictsituaties

Conflicten horen bij het leven. Een conflict kan bijdragen aan het creëren  van een eigen bewustwording op het gebied van participatie binnen de relatie, zakelijk en/of privé. Het ‘waarom’ maar zeker het ‘waarom niet’, de ontkenning.


Een conflict kan binnen jezelf aanwezig zijn (persoonlijk conflict). Conflict vermijdend gedrag zal je niet helpen bij het maken van de juiste keuzes om de volgende stappen in je leven te kunnen zetten. Een ‘persoonlijk conflict’ moet je als zodanig willen accepteren voordat je gaat werken aan de groei van jezelf.


Conflicten spelen zich ook vaak (deels) buiten jouw persoon af (externe conflicten). Tussen jou en anderen. Geïntroduceerd door externe factoren. Denk daarbij aan conflicten op de werkvloer; conflicten met de werkgever; dreigend ontslag. Maar ook aan bijvoorbeeld relationele conflicten. Deze categorie van conflicten werken ook vaak weer ‘persoonlijke conflicten’ in de hand. Bij een voorkomende situatie, waarbij er spraken is van vermeende dominantie en/of gezagsverhoudingen, kun je al snel het gevoel krijgen dat jij altijd het onderspit moet delven. Dat jij maar moet accepteren dat het verhaal van de ander bepalend is. Niets is minder waar! YOE zorgt ervoor dat iedereen, met welk verhaal dan ook, in staat is om een conflictsituatie op gelijk niveau  te kunnen bespreken met de mens(en) waarmee het conflict tot stand is gekomen.  


Samen met YOE

YOE geeft u de mogelijkheid middels het organiseren van workshops, presentaties en/of informatiebijeenkomsten in gezamenlijkheid te bespreken hoe je een conflict binnen teams of organisatie kunt herkennen. Hoe om te gaan daarmee aan de hand van de eigen ‘conflictstijl’ (Thomas-Kilmann) en op basis dáárvan proberen de situatie om te buigen. Mede bepalend hierbij is het escalatieniveau waarin het conflict zich (al) bevindt.


Het bepalen van de conflictstijl die bij je hoort vindt plaats door brainstorming en het uitvoeren van een inventariserende test. Hierdoor kunt u worden ingedeeld binnen een van de volgende 5 stijlen:


  1. Doordrukkend
  2. Samenwerkend (exploreren)
  3. Compromis zoekend (delen)
  4. Vermijdend (terugtrekken)
  5. Toegevend

                                                                          

Conflictbemiddeling (Mediation)-trajecten via YOE

YOE organiseert Mediation-gesprekken tussen partijen die hoe dan ook willen dat er oplossingen worden gevonden voor de impasse: Het conflict waar men in terecht is gekomen.

De gecertificeerde mediator van YOE zorgt ervoor dat de drie pijlers voor een Mediation (bemiddeling) worden geborgd.

  • Vrijwilligheid;
  • Vertrouwelijkheid;
  • Neutraliteit.


Komen tot een duurzame oplossing

Binnen een harmonieuze omgeving wordt het de taak van de Mediator om met alle partijen samen tot een duurzame oplossing, een nieuw verhaal/waarheid, te laten komen. Deze oplossing wordt dan vervolgens een positieve stap in de voortgang van uw leven en/of de continuïteit binnen het team cq. organisatie. Mediation geeft u ook inzichten in waarom iemand zijn eigen verhaal heeft. Wat de onderliggende redenen zijn. Hierdoor ontstaat er op z’n minst wederzijds begrip. Wederzijdse acceptatie vindt plaats in de vorm van de nieuw gekozen oplossing. 


Een intakegesprek aanvragen

Escalatieladder van Glasl, klik voor een grotere afbeelding

Mediator-Coördinator

Gecertificeerd bedrijfsmediator

Ton Kouwets

Ton@stichtingyoe.nl