Your Own Empowerment
Grip op je bestaan

Grip op je bestaan

De ontwikkelingen in 2020-2021-2022 hebben geleid tot meer vereenzaming, psychische klachten en armoedeval. O.a. doordat veel mensen hun perspectief verliezen. Zij die bijvoorbeeld geen vooruitzicht hebben op werk, zien minder perspectief en schulden zijn toegenomen. Onder ouderen als ook hulpbehoevenden is de verzorging afgenomen en de vereenzaming toegenomen.

Opdrachtgevers kunnen in samenspraak met YOE projecten en programma’s starten en ontwikkelen om mensen te helpen hun patronen te doorbreken en/of vanuit achterstand weer op gelijke hoogte te komen.

Deze projecten en programma's kunnen variëren van individuele begeleiding om het zelfvertrouwen te herwinnen, de eenzaamheid te doorbreken tot aan het behulpzaam zijn bij sollicitatiegesprekken en het opstellen van brieven. Begeleiding bij het schrijven van een ondernemingsplan, de administratie overzichtelijk en inzichtelijk te maken of verbindingen mogelijk tussen mensen onderling te bevorderen. Dit alles vanuit een professionele en integere houding waarbij de mens centraal staat.

Je weet nooit hoe sterk je bent, todat sterk zijn je enige keuze is.

Bob Marley 

De vraag is niet of het kan, maar of het de moeite waard is om het te proberen.

Allard. K.Lowenstein

Grip op je ontwikkeling

Ontwikkeling valt of staat met weerbaarheid en overtuigd zijn van de eigen kennis, vaardigheden en talenten. YOE biedt trainingen die de weerbaarheid en de vaardighedenontwikkeling ten goede komen. Zo biedt zij door middels van maatwerktrainingen, coaching en individuele begeleiding aan in samenwerking met professionals en vrijwilligers. Zowel voor individuen, bedrijven en overheidsinstellingen. Ook kunnen opdrachtgevers projecten en programma’s samen met YOE opstarten die de vaardigheden van hun medewerkers of de doelgroepen versterken waardoor mensen zich optimaal ontwikkelen in belang van henzelf en hun (organisatie) omgeving. >>

Grip op je werk

Nieuwe technologie, flexibilisering en intensivering van werkzaamheden kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de kwaliteit van het werk in de toekomst.

Stichting YOE pleit in het verlengde hiervan om het recht op goed veilig en gezond werk, inkomen, betrokkenheid en ontwikkeling voor iedereen vanaf nu te zien als belangrijke

maatschappelijke opdracht voor bedrijven, instellingen, sociale partners en overheid.

Meedoen is essentieel voor het herstel van de brede welvaart, voor de kwaliteit van leven van eenieder, voor de economie en de samenleving als geheel.

Na de crisis moeten mensen in elkaar blijven investeren en daarbij oog en oor voor elkaar houden. Goed werk, inkomen, invloed op voorgenomen besluitvorming, arbeidsomstandigheden en ontwikkeling draagt bij aan een volwaardig (werkzaam) bestaan, waar iedereen binnen en buiten de werkomgeving kan blijven meedoen. Zo zullen de werkenden en zij die door de crisis hun werk hebben verloren of door mentale of fysieke omstandigheden aan de zijlijn staan, blijvend aandacht moeten krijgen om hun weerbaarheid en van die van ons allen te versterken en te behouden. >>

Ga vol vertrouwen in de richting van je dromen. Leef het leven dat  je je voorgesteld hebt.

Henry David Thoreau